รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 39 from total of 3136     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 38    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 3 different documents included 1. 1908 Diploma dated 1 September 1908 (R.S. 127) issued by Department of Education awarded to a stLetter dated 9 January 1922 from Department of Scout to Central Command Bureau contents about submiiting the copy of the Scout Judge Advocate General's Department's opinion. Paper size 20x27 cm. with Scout's logo on the upper left and boxed rubberstamp in red ink texts read “Central Command Bureau, receipt No. 2157, dated 11/10/65”. Minor fault at lower right and several insect holes; and 3. 1937 Lot of 3 Acknowledge Receipt documents issued by BANGKOK 4 dated 19 Nov., 22 Nov., and 22 Nov. respectively, to BANDON, BEJRABURI and BEJRABURI respectively. All glued on paper with minor fault. F.(5)
เอกสาร - กลุ่มเอกสาร 3 แบบ ประกอบด้วย 1. 2451 ประกาศนียบัตรลงวันที่ 1 กันยายน ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ออกโดยกรมศึกษาธิการ ให้เด็กนักเรียนอายุ 18 ปี ลงนามโดยครูฝึกหัด, นายตรวจแขวงมัธยม และอธิบดี กระดาษขนาด 25x32 ซม. มีตราแผ่นดินอยู่ด้าบน รอยพับสองรอย ด้านบนและด้านขวามีตำหนิ ; 2. จดหมายลงวันที่ 9 มกราคม 2465 จากกรมยกระบัตร์เสือป่าถึงกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก เนื้อหาเกี่ยวกับส่งสำเนาความเห็นของกรมพระธรรมนูญเสือป่า กระดาษขนาด 20x27 ซม. มุมบนด้านซ้ายมีโลโก้ของเสือป่า และประทับตรายางกรอบสี่เหลี่ยมหมึกสีแดงอ่านได้ว่า “กรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก, รับที่ 2157, วันที่ 11/10/65” มุมล่างด้านขวามีตำหนิและมีรูแมลงหลายรู; และ 3. 2475 กลุ่มใบตอบรับ 3 ใบ ออกโดยกรุงทพฯ 4 วันที่ 19 พ.ย., 22 พ.ย., และ 22 พ.ย. ตามลำดับ ไปยังบ้านดอน เพชรบุรีและเพชรบุรี ตามลำดับ ทั้งหมดทากาวติดบนกระดาษมีตำหนิ F.(5)

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 3000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 39 from total of 3136    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 6th-7th April 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price