รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 3136 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 50    meaning
Starting: THB 350000   Approx: € 9722  Download Blank POST-BID
Photograph - H.M. King Bhumiphol & H.M. Queen Sirikit in colour photo period between 1997's, the King posture sitting and the Queen standing next on the right, dressed in full decorations, sizes 14x19cm., below autograph handsigned by both dated 1997, housed in black niello frame, top of the frame monogram “ภปร” in gold manufactured by “Thai Nakorn” size 28x40cm., without box. Excellent very good condition.(1)
รูปภาพสี รัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พ.ศ.2540(1997) ร.๙ ประทับนั่ง ส่วน สมเด็จประทับยืนฉลององค์ทหารเต็มยศพร้อมเครื่องราชย์ฯ ภาพขนาด 19x23ซม. ด้านล่างภาพ ลายเซ็นพระหัตถ์เป็นภาษาอังกฤษ บรรจุในกรอบโลหะถมดำ ด้านบนพระปรมาภิไธย่อทองคำ ผลิตที่ “ไทยนคร” ขนาด 28x40ซม. สภาพดีมาก สวยมาก (1)

Auction Result for LOT NO:50:   Sold at THB 350000

more details

LOT NO: 51    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 11 colour photographs of Their Majesties the King Bhumibol and Queen Sirikit and H.R.H. Princess Chulabhorn on their Royal Activities. Size 5”x7”. (11)
พระฉายาลักษณ์ - กลุ่มพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล พระนางเจ้าสิริกิติ์และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ในพระราชกรณียกิจ ขนาด 5”x7” (11)

Auction Result for LOT NO:51:   unsold

more details

LOT NO: 52    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 416  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 13 photographs included 11 King Rama VII state visit to Germany and royal activities, 1 Emerald Buddha and 1 Ananta Samakhom Throne Hall. Size 8.5x6 cm., 7.5x13 cm., 8.5x15 cm., 14.5x8.5 cm. and 9x11.5 cm. respectively. Fine. (13)
รูปถ่าย - กลุ่มภาพถ่ายจำนวน 13 ใบ ประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินไปเยอรมันและขณะทรงงาน 11 ใบ, ภาพพระแก้วมรกต 1 ใบ และภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม 1 ใบ ขนาด 8.5x6 ซม. จำนวน 8 ใบ, 7.5x13 ซม., 8.5x15 ซม., 14.5x8.5 ซม. จำนวน 2 ใบ และ 9x11.5 ซม. ตามลำดับ สภาพดี (13)

Auction Result for LOT NO:52:   Sold at THB 18500

more details

LOT NO: 53    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 111  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 2 photographs of King Rama VI size 12x16.5 cm. On reverse bearing rubberstamp reads “MR. WILL POTTER, JOURNALIST, PRESS PHOTOGRAPHES, BERLIN” and news on piece of paper glued on the back. (2)
รูปถ่าย - พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 6 จำนวน 2 ใบ ขนาด 12x16.5 ซม. ด้านหลังประทับตรายางอ่านว่า “MR. WILL POTTER, JOURNALIST, PRESS PHOTOGRAPHES, BERLIN” และข่าวพิมพ์บนกระดาษชิ้นเล็กๆ ติดอยู่ด้านหลัง (2)

Auction Result for LOT NO:53:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 54    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 111  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 6 photographs included King Rama VIII Royal Visit to Sampeng, 2 photofraphs of King Rama IX and Queen Sirikit on Royal Activities, and 3 photographs of Queen Sirikit. Size 10.5x10 cm.- 9x14 cm. (6)
พระบรมฉายาลักษณ์ - กลุ่มพระบรมฉายาลักษณ์ 6 ภาพ ประกอบด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสำเพ็ง, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระราชินีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 2 ภาพ และสมเด็จพระราชินี 3 ภาพ ขนาด 10.5x10 ซม.- 9x14 ซม. (6)

Auction Result for LOT NO:54:   Sold at THB 6600

more details

LOT NO: 55    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 69  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 74 colour photograph of mural painting in related to King Rama 1 to King Rama IX. Size 37x20 cm. Very interesting. F.(74)
รูปถ่ายสีจิตรกรรมฝาผนัง ร. 1-9 จำนวน 74 ใบ ที่เกียวกับพรราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์ ขนาด 37x20 ซม. น่าสนใจ F.(74)

Auction Result for LOT NO:55:   unsold

more details

LOT NO: 56    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Photograph - Photograph of Field Marshal Plaek Phibunsongkram, size 13.5x18.5 cm., mounted on cardboard size 22.5x30 cm. Underneath the photo bearing handwritten in English in 2 lines read “P. Pibulsonggram, Bangkok, 23 November 1950” in blue ink.
รูปถ่าย - รูปถ่ายจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ขนาด 13.5x18.5 ซม. ติดบนกระดาษแข็งขนาด 22.5x30 ซม. ใต้ภาพมีลายมือเขียนเป็นภาษาอังกฤษ 2 บรรทัด อ่านว่า “P. Pibulsonggram, Bangkok, 23 November 1950” ด้วยหมึกสีน้ำเงิน (1)

Auction Result for LOT NO:56:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 57    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Photograph - Photograph of H.M. King Chulalongkorn, size 9x14 cm. Fine. F.(1)
พระบรมฉายาลักษณ์ -พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 9x14 ซม. สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:57:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 58    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Photograph - Photograph of H.R.H. Prince Mahidol taken by Robert Lenz, cabinet size (10x16 cm.) mounted on Robert Lenz & Co. cardboard of same size on reverse bearing texts printed in red read as “Photographers to the Court of Siam, Robert Lenz & Co., Bangkok, By Special Appointment”. Fine. F.(1)
พระฉายาลักษณ์ - พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถ่ายโดยRobert Lenz, ขนาดพกพา (10x16 ซม.) ติดบนกระดาษแข็งของห้าง Robert Lenz & Co. ขนาดเดียวกับภาพ ด้านหลังพิมพ์ตัวอักษรด้วยหมึกแดงอ่านได้ว่า “Photographers to the Court of Siam, Robert Lenz & Co., Bangkok, By Special Appointment” สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:58:   Sold at THB 62000

more details

LOT NO: 59    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 416  Download Blank POST-BID
Photograph - Photograph of H.R.H. Prince Sukhasvasti, Krom Luang Adisorn Udomdej, size 10.5x15 cm., mounted on cardboard size 17x24 cm. with gilt logo of “KRUNG SIAM SIAM” with gilt text in bilingual “Narasingh Studio, Court Photographers, All kinds of Artistio Work undertaken” and housed in wooden frame size 20x27 cm. (1)
รูปถ่าย - รูปถ่ายนายพลโท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระเองค์เจ้าศุขสวัสดิ์ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ขนาด 10.5x15 ซม. ติดบนกระดาษแข็ง ขนาด 17x24 ซม. พร้อมโลโก้พิมพ์ทองของ “กรุงสยาม SIAM” และพิมพ์อักษรสองภาษาสีทองคำว่า “ห้องฉายานรสิงห์ ช่างถ่ายรูหลวง Narasingh Studio, Court Photographers, All kinds of Artistio Work undertaken” ใส่ในกรอบไม้ขนาด 20x27 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:59:   Sold at THB 18000

more details

LOT NO: 60    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Photograph - Photograph of H.R.H. Princess Nibha Nobhadol, the Princess of Uthong, daughter of King Chulalongkkorn and Princess Saisavalibhirom, the Princes Suddhasininat Piyamaharaj Padivarada, taken 9n Bandung Indonesia in 1934, size 8.5x13 cm., housed in wooden frame size 21x28 cm. (1)
รูปถ่าย - รูปถ่ายสมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดลวิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตรขัตติยนารี พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ทรงฉายที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนิเซียในปี 2477 ขนาด 8.5x13 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 21x28 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:60:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 61    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Photograph - Photograph of King Rama VI and lady-attendants, size 13.5x9 cm. F.(1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวและข้าราชบริพาร ขนาด 13.5x9 ซม. F.(1)

Auction Result for LOT NO:61:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 62    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 222  Download Blank POST-BID
Photograph - Photograph of King Rama VI in military attire size 15x20 cm. housed in wooden frame size 28x38 cm. (1)
ภาพถ่าย - ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ทหาร ขนาด 15x20 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 28x38 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:62:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 63    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Photograph - Sepia photograph of H.R.H. Krom Luang Adisorn Udomdet, size 8.5x14.5 cm., mounted on “AS” cardboard. On reverse bearing “AS” and texts read “Photographer, To H.M. The Supreme King of SIAM By Appointment”. Fine. F.(1)
รูปถ่าย - รูปถ่ายซิเปียของกรมหลวงอดิศรอุดมเดช ขนาด 8.5x14.5 ซม. ติดบนกระดาษแข็งของ “AS” ด้านหลังมีสัญลักษณ์ “AS” และข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า “Photographer, To H.M. The Supreme King of SIAM By Appointment” สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:63:   Sold at THB 42000

more details

LOT NO: 64    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 222  Download Blank POST-BID
Photograph - Sepia photograph of King Rama VI coronation, size 28x21 cm., embossed with studio's logo “Hong Chaya Norrasingha” at lower right corner, housed on cardboard size 40x30 cm. underneath with handwritten reads “Royal Coronation dated 11 November B.E. 2454 (R.S. 130)”. (1)
รูปถ่าย - รูปถ่ายสีซีเปียพระบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่ 6 ขนาด 28x21 ซม., มุมล่างด้านขวาปั้มนูนโลโก้ของห้องภาพ “ห้องฉายานรสิงห์” ติดบนกระดาษแข็ง cardboard ขนาด 40x30 ซม. ใต้ภาพมีลายมือเขียนอ่านว่า “พระบรมราชาภิเษก วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 (ร.ศ. 130)” (1)

Auction Result for LOT NO:64:   Sold at THB 74000

more details

LOT NO: 65    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Photograph- Sepia photograph of His Highness Bowornrachosot Ratanarachakarn, King Pinklao's son, size 5.5x9 cm. housed on cardboard size 6.5x10.5 cm. On reverse bearing logo of KHOON SUNDR SADISLAX's studio, and texts read “KHOON SUNDR SADISLAX (bi-lingual), BY APPOINTMENT, PHOTOGRAPHER, H.M. THE SUPREME KING OF SIAM, BANGKOK”. Several insect holes. (1)
รูปถ่าย- รูปพระฉายาลักษณ์ของพระองค์เจ้าชายยอดยิ่งยศ บวรราโชรสรัตนราชกุมาร พระโอรสในพระบาทสมเด็จปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด 5.5x9 ซม. ปิดบนกระดาษแข็งขนาด 6.5x10.5 ซม. ด้านหลังมีโลโก้ของห้องภาพของขุนสุทรสาทิศลักษ และคำว่า “KHOON SUNDR SADISLAX (ไทยและอังกฤษ), BY APPOINTMENT, PHOTOGRAPHER, H.M. THE SUPREME KING OF SIAM, BANGKOK” มีรูแมลงหลายรู (1)

Auction Result for LOT NO:65:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 66    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Photograph- Sepia photograph of King Rama V and his younger brother, H.R.H. Prince Bhanurangsi, in childhoood, size 5.5x9 cm. mounted on cardboard size 6.5x10.5 cm. Upper left corner of photograph with fault. (1)
รูปถ่าย- รูปพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 และพระอนุชาเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ขณะทรงพระเยาว์ ขนาด 5.5x9 ซม. ปิดบนกระดาษแข็งขนาด 6.5x10.5 ซม. มุมซ้ายด้านบนของรูปแหว่งหายไป (1)

Auction Result for LOT NO:66:   Sold at THB 22000

more details

LOT NO: 67    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Photograph- Sepia photographd of King Rama IV size 5.5x9 cm. housed on cardboard size 6.5x10.5 cm. On reverse bearing logo of KHOON SUNDR SADISLAX's studio, and texts read “KHOON SUNDR SADISLAX (bi-lingual), BY APPOINTMENT, PHOTOGRAPHER, H.M. THE SUPREME KING OF SIAM, BANGKOK”. Few insect holes. (1)
รูปถ่าย- รูปพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 4 ขนาด 5.5x9 ซม. ปิดบนกระดาษแข็งขนาด 6.5x10.5 ซม. ด้านหลังมีโลโก้ของห้องภาพของขุนสุทรสาทิศลักษ และคำว่า “KHOON SUNDR SADISLAX (ไทยและอังกฤษ), BY APPOINTMENT, PHOTOGRAPHER, H.M. THE SUPREME KING OF SIAM, BANGKOK” มีรูแมลงหลายรู (1)

Auction Result for LOT NO:67:   Sold at THB 18500

more details

LOT NO: 68    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Picture albums of Their Majesties the King and The Queen, 2 each Commemorative Coin Sets to Celebrate the Relationship between The Thai Royal Family and The British Royal Family, 2 each Thailand's postage stamps yearbooks, 1 each U.S. 3-Dimensional Stamps, 1 each presentation sheet of Historic American Flags, 1 each presentation sheet of U.S.A. Stamp tributes to John F. Kennedy, 1 each 50Baht Royal Golden Wedding Anniversary, etc. Mostly fine. Inspection suggested. F.(1 lot)
ล็อครวมประกอบด้วย หนังสืออัลบั้มภาพ 80 ปี เฉลิมพระเกียรติ รวม 2 เล่ม, ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมสัมพันธไมตรีราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษ 2 ชุด, สมุดประจำปีแสตมป์ไทย 2 เล่ม, แสตมป์ 3 มิติของสหรัฐอเมริกา 1 อัลบั้มชีท, แผ่น presentation sheet เกี่ยวกับธงชาติอเมริกา 1 แผ่น, แผ่น presentation sheet สรรเสริญประธานาธิบดี John F. Kennedy 1 แผ่น, ธนบัตรที่ระลึกราชาภิเษกสมรส ครบ 50 ปี ชนิดราคา 50 บาท 1 ใบ, และอื่นๆ ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1 lot)

Auction Result for LOT NO:68:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 69    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 166  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 8 picture postcards included 1. “Wat Poh Bangkok”, 2. “H.M. King Rama V and Queen with their children”, 3. “Royal summer palace at Ban Pa In”, 4. “Royal Barge”, 5. “Royal rest house Ban Pa In”, 6. “Royal Palace - Bangkok”, 7. “King's Palace”, and 8. “Rice cultivation in Siam”. The first 6 postcards taken by J. Antonio. One used, the rest unused. Mostly fine. Inspection suggested. F.(8)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 8 ใบ ประกอบด้วย 1. “วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ”, 2. “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า พระราชินีและพระราชโอรส”, 3. “พระราชวังฤดูร้อนที่บางปะอิน”, 4. “เรือร่าชพิธี”, 5. พระราชวังบางปะอิน”, 6. “พระบรมมหาราชวัง - กรุงเทพฯ”, 7. “พระราชวัง”, และ 8. “การเพาะปลูกข้าวในสยาม” ไปรษณียบัตรภาพ 6 แรกถ่ายโดย J. Antonio ใบหนึ่งใช้แล้ว ที่เหลือยังไม่ใช้ ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(8)

Auction Result for LOT NO:69:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 70    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 27  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot 13 picture postcards mostly concerned with Bangkok as “Royal Throne”, etc. Unused. Fine. F.(13)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 13 ใบ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับกรุงเทพฯ เช่น “พระราชบัลลังก์”, เป็นต้น ยังไม่ใช้ สภาพดี F.(13)

Auction Result for LOT NO:70:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 71    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot 40 picture postcards mostly concerned with Bangkok as “Royal Kathin Procession”, “General Stores in Sampang”, etc. Several duplicated. Unused. Fine. F.(40)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 40 ใบ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับกรุงเทพฯ เช่น “ขบวนพระราชพิธีทอดกฐิน”, “ร้านค้าขายของทั่วไปในสำเพ็ง” เป็นต้น ยังไม่ใช้ สภาพดี F.(40)

Auction Result for LOT NO:71:   Sold at THB 5200

more details

LOT NO: 72    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 15 picture postcards included King Rama V, King Rama VII, Temples, etc. Unused. Mixed condition but still fine. Inspection suggested. F.(15)
ไปรษณีย์บัตรภาพ - กลุ่มไปรษณีย์บัตรภาพ 15 ใบประกอบด้วย ภาพพระฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5 ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 7 ภาพวัดต่างๆ เป็นต้น ยังไม่ใช้ สภาพปะปนกันแต่สภาพยังดี ควรตรวจสอบ F.(15)

Auction Result for LOT NO:72:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 73    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 2 picture postcards “King Rama V and children” and “King Rama VI in Coronation Attire”. Unsued. Fine. F.(2)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 2 ใบ ภาพ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าและพระราชโอรสและธิดา” และภาพ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว” ยังไม่ใช้ สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:73:   Sold at THB 17500

more details

LOT NO: 74    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 2 picture postcards bearing the same design “la Poste au Siam” on obverse but different design and colour on reverse. Locally used in France. Fine. F.(2)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 2 ใบ ด้านหน้ามีภาพเดียวกัน “la Poste au Siam” แต่ด้านหลังแบบและสีแตกต่างกัน ใช้ภายในฝรั่งเศส สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:74:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 75    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 111  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Lot of 2 picture postcards included 1. “HM Queen Sri Bajarindra” incoming mail affixed postage stamps on reverse; and 2. “HM King Prajadhipok and Queen unused. Both fine. F.(2)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 2 ใบ ประกอบด้วย 1. ไปรษณียบัตรภาพขาเข้า “สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี” ผนึกแสตมป์ที่ด้านหลัง; และ 2. “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ยังไม่ใช้ สภาพดีทั้งคู่ F.(2)

Auction Result for LOT NO:75:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 76    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 2 picture postcards of same picture “King Rama V, Queen and children”. One locally used in Bangkok and another from Indochina to France. Both with minor fault but still fine. F.(2)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 2 ใบ ซึ่งทั้งสองใบเป็นภาพ “รัชกาลที่ 5 พระราชินีและพระราชโอรสและพระราชธิดา” ใบหนึ่งส่งภายในกรุงเทพฯ อีกใบหนึ่งส่งจากอินโดจีนไปฝรั่งเศส ทั้สองใบมีตำหนิแต่สภาพยังดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:76:   unsold

more details

LOT NO: 77    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 3 used and 1 unused “King Rama V's State Visit” picture postcards included 1. picture “Feast of White Elephant” affixed Indochine postage stamp tied by SAIGON cds dated 5 mai 1906; 2. picture “Bismarck and King of Siam” affixed with Germany postage stamp tied by HAMBURG cds dated 26.8.1908; “3. picture “Inauguration of Petchabury Railway by the King of Siam” from Bangkok to France affixed with Rama V Garuda 6st.(#143) tied by BANGKOK 2 (BDR-03A) cds dated 30.11.11; and 4. picture “King of Siam on the Eiffel Tower”. F.(4)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ ใช้แล้ว 3 ใบและไม่ใช้ 1 ใบ ประกอบด้วย 1. ภาพ “Feast of White Elephant” ผนึกแสตมป์อินโดจีน ประทับตรา SAIGON วันที่ 5 mai 1906; 2. ภาพ “Bismarck and King of Siam” ผนึกแสตมป์เยอรมันประทับตรา HAMBURG วันที่ 26.8.1908; “3. ภาพ “Inauguration of Petchabury Railway by the King of Siam” ส่งจากกรุงเทพฯ ไปฝรั่งเศส ผนึกแสตมป?ชุดครุฑรัชกาลที่ 5 ราคา 6สต.(#143) ประทับตรากรุงเทพฯ 2 (BDR-03A) วันที่ 30.11.11; และ 4. ภาพ “King of Siam on the Eiffel Tower” สภาพดี F.(4)

Auction Result for LOT NO:77:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 78    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 4 picture postcards relating to King Rama V included 1. picture “Paramindr Maha Chulalongkorn, King of Siam” unused; 2. picture “King Chulalongkorn” unused; 3. picture “Unveiling of H.M. the King's Memorial Statue” by J. Antonio from Bangkok to Java; and 4. picture “In India - Incineration of the King of Siam : Chulalongkorn” unused. The used one with minor fault at lower right corner. F.(4)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 5 จำนวน 4 ใบ ประกอบด้วย 1. ภาพ “พระปรมินทร์มหาจุฬาลงกรณ พระเจ้าแผ่นดินสยาม” ยังไม่ใช้; 2. ภาพ “พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ยังไม่ใช้; 3. ภาพ “Unveiling of H.M. the King's Memorial Statue” โดย J. Antonio ส่งจากกรุงเทพฯ ไปชวา; และ 4. ภาพ “In India - Incineration of the King of Siam : Chulalongkorn” ยังไม่ใช้ ไปรษณียบัตรใบที่ใช้แล้วมุมล่างด้านขวามีตำหนิ F.(4)

Auction Result for LOT NO:78:   Sold at THB 14000

more details

LOT NO: 79    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 333  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 7 picture postcards included 1. “View of Siam” from Bangkok to Siagon; 2. “Siamese Girl, Bangkok Girl, Bangkok Damsel, Native Nurse” from KRATT to Paris; 3. “The Swiss Village, Paris Exhibition 1900” to Saigon and forwarded to Chantaboon; 4. “Dusit Park - Bangkok” used; 5. “Cambodge - Siem-Reap, Old Siamese Citadel” unused; 6. “Royal Yacht “Mahachakkri” by J. Antonio, unused; and 7. “tapan Han Bridge Bangkok” unused. F.(7)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 7 ใบ ประกอบด้วย 1. ภาพ “View of Siam” ส่งจากกรุงเทพฯ ไปไซง่อน; 2. ภาพ “Siamese Girl, Bangkok Girl, Bangkok Damsel, Native Nurse” ส่งจากตราดไปปารีส; 3. ภาพ “The Swiss Village, Paris Exhibition 1900” ส่งไปไซง่อนและต่อไปจันทบุรี; 4. ภาพ “Dusit Park - Bangkok” ใช้แล้ว; 5. ภาพ “Cambodge - Siem-Reap, ป้อมเก่าของสยาม” ยังไม่ใช้; 6. ภาพ “Royal Yacht “Mahachakkri” โดย J. Antonio, ยังไม่ใช้; และภาพ 7. “tapan Han Bridge Bangkok” ยังไม่ใช้ F.(7)

Auction Result for LOT NO:79:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 80    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 555  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 7 picture postcards included 1. picture “Rama V's Royal Children” used from Singapore to Yorkshire; 2. picture “Paramindr Maha Chulalongkorn King of Siam” locally used in Leichton Buzzard; 3. picture “King Rama V and Queen” unused; 4. picture “Rama V's queen and children included Rama VI and Rama VII” unused; 5. picture “Queen of Rama V” unused; 6. picture “King Rama IV and Queen” unused; and 7. picture “caricature of Rama V” unused. Mostly fine. F.(7)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 7 ใบ ประกอบด้วย 1. ภาพ “พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5” ใช้แล้ว ส่งจากสิงคโปร์ไป Yorkshire; 2.ภาพ “พระปรมินทร์ มหาจุฬาลงกรณ์ พระเจ้าแผ่นดินสยาม” ใช้แล้ว ส่งภายใน Leichton Buzzard; 3. ภาพ “รัชกาลที่ 5 และพระราชินี” ยังไม่ใช้; 4. ภาพ “พระราชินีในรัชกาลที่ 5 พระราชบุตรธิดารวมทั้งรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7” ยังไม่ใช้; 5. ภาพ “พระราชินีในรัชกาลที่ 5” ยังไม่ใช้; 6. ภาพ “รัชกาลที่ 4 และพระราชินี” ยังไม่ใช้; และ 7. ภาพ “ภาพวาดล้อเลียน รัชกาลที่ 5” ยังไม่ใช้ ส่วนใหญ่สภาพดี F.(7)

Auction Result for LOT NO:80:   Sold at THB 29000

more details

LOT NO: 81    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 222  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 7 picture postcards used in period of 1901-28 from Bangkok to various countries included Germany, England, France and Denmark, Picture included “Phra Thinang Chakri Palace, Siam”, “Bangkok - The New Royal Palace”, “Bangkok - A Sledge”, etc. Mostly fine. F.(7)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 7 ใบ ใช้ส่งในช่วงปี 2444-71 จากกรุงเทพฯ ไปประเทศต่างๆ ได้แก่ เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส และเดนมาร์ค ภาพประกอบด้วย “พระที่นั่งงจักรี สยาม”, “กรุงเทพฯ - พระราชวังใหม่”, “กรุงเทพฯ - เลื่อน”, เป็นต้น ส่วนใหญ่สภาพดี F.(7)

Auction Result for LOT NO:81:   Sold at THB 14000

more details

LOT NO: 82    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Picture postcard - Picture postcard “H.M. Maha Vajiravudh King of Siam” from Bangkok to Belgium affixed with “Wat Jang Surcharges” 3 satangs on 3 atts (#131). Fine. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กษัตริย์ของสยาม” ส่งจากกรุงทพฯ ไปเบลเยี่ยม ผนึกแสตมป์ “ชุดวัดแจ้งแก้” 3 สตางค์ บน 3 อัฐ (#131) สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:82:   Sold at THB 7600

more details

LOT NO: 83    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Picture postcard “H.M. the King and decorated motor car at opening of bridge” printed by “J. Antonio's Studio - Bangkok”. Unused. All coners fault. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “พระมหากษัตริย์และรถยนต์ที่ได้รับการตกแต่งในพระราชพิธีเปิดสะพาน” พิมพ์โดย “J. Antonio's Studio - Bangkok” ยังไม่ใช้ แต่ทุกมุมมีตำหนิ F.(1)

Auction Result for LOT NO:83:   unsold

more details

LOT NO: 84    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Picture postcard “Prince Bismarck and King of Siam” printed by “M.J. Emden Sohne, Hamburg”. Lower left corner fault. Unused. Very fine. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “Prince Bismarck and King of Siam” พิมพ์โดย “M.J. Emden Sohne, Hamburg” ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก มุมซ้ายล่างมีตำหนิ VF.(1)

Auction Result for LOT NO:84:   unsold

more details

LOT NO: 85    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Picture postcard “Prince Bismarck and King of Siam” printed by “M.J. Emden Sohne, Hamburg”. Unused but writen in pencil. Fine but with oblique creases from upper to lower. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “Prince Bismarck and King of Siam” พิมพ์โดย “M.J. Emden Sohne, Hamburg” ยังไม่ใช้แต่เขียนด้วยดินสอ สภาพดีแต่มีรอยพับเฉียงจากบนลงล่าง F.(1)

Auction Result for LOT NO:85:   unsold

more details

LOT NO: 86    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Picture postcard “Prince Bismarck and King of Siam” printed by “M.J. Emden Sohne, Hamburg”. Unused. Very fine. Minor fault at lower right corner. VF.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “Prince Bismarck and King of Siam” พิมพ์โดย “M.J. Emden Sohne, Hamburg” ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก มุมล่างขวามีตำหนิ VF.(1)

Auction Result for LOT NO:86:   unsold

more details

LOT NO: 87    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Picture postcard “Prince Bismarck and King of Siam” printed by “M.J. Emden Sohne, Hamburg”. Used in Germany. Fine. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “Prince Bismarck and King of Siam” พิมพ์โดย “M.J. Emden Sohne, Hamburg”ใช้ภายในเยอรมัน สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:87:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 88    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 166  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Picture postcard “Ruling Monarchs”, 2 pcs., one with portrait of King Rama V shown on the upper left and another with portrait of King Rama VI instead shown on the upper left, printed by “Rotary Photo, E.G.,”. Unused. Very fine. VF.(2)
ไปรษณียบัตรภาพ - ไปรษณียบัตรภาพ “Ruling Monarchs” 2 แผ่น แผ่นแรกมีพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่มุมบนด้านซ้าย และ อีก แผ่น มีพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่มุมบนด้านซ้าย พิมพ์โดย “Rotary Photo, E.G.,”ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก VF.(2)

Auction Result for LOT NO:88:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 89    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Picture postcard: Lot of 6 picture postcards included “H.M. Queen of Siam”, “King and Queen with children”, “Portrait of King Chulalongkorn under the Elephnat Flag”, etc. Five unused and 1 used. According to owner, this lot SOLD AS IS. Inspection suggested. (6)
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 6 ใบ ประกอบด้วย “สมเด็จพระราชินีแห่งสยาม”, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีกับพระราชบุตรธิดา”, “พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใต้ธงช้าง”, เป็นต้น ยังไม่ใช้ 5 ใบและใช้แล้ว 1 ใบ เจ้าของขายแบบ SOLD AS IS ควรตรวจสอบ (6)

Auction Result for LOT NO:89:   Sold at THB 7400

more details

LOT NO: 90    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Picture Postcards - Lot of 4 picture postcards included 1. “Bangkok - The new Royal Palace”, 2. “Bronze Statue of elephant, presented by His Majesty the King of Siam”, 3. Map French Indochina” , and 4. “H.R.H. Prince Bhanurangsi”. Unused except first postcard from Bangkok to Java affixed with King Rama V Garuda 6st.(#143) tied by BANGKOK 2 (BDR-02) cds dated 29.10.1913 and SINGAPORE transit cds dated 3 NO 13. F.(4)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 4 ใบ ประกอบด้วย 1. “Bangkok - The new Royal Palace”, 2. “Bronze Statue of elephant, presented by His Majesty the King of Siam”, 3. แผนที่ “French Indochina”, และ 4. “เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์”ยังไม่ใช้ยกเว้นใบแรกส่งจากกรุงเทพฯ ไปชวาผนึกแสตมป์ชุดครุฑรัชกาลที่ 5 ราคา 6สต.(#143) ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่ 29.10.1913 และตราผ่าน SINGAPORE วันที่ 3 NO 13. F.(4)

Auction Result for LOT NO:90:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 91    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 111  Download Blank POST-BID
Print - Colour print of King Rama VI in royal guard attire size 20x26 cm. housed in wooden frame size 28x38 cm. (1)
ภาพพิมพ์ - ภาพพิมพ์สีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองคื ขนาด 20x26 ซม. ในกรอบไม้ขนาด 28x38 ซม. (1)

Auction Result for LOT NO:91:   unsold

more details

LOT NO: 92    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Print- Print of King Rama VI's portrait on royal ceremonial gown, size 23x26 cm., housed on the wooden frame size 37x52 cm. Underneath the portrait with Thai text reads “He who gave happiness and peace to Siam Country”. (1)
ภาพพิมพ์- ภาพพิมพ์พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 6 ในฉลองพระองค์ราชาภิเษก ขนาด 23x26 ซม., ใส่ในกรอบไม้ขนาด 37x52 ซม. ใต้ภาพมีอักษรไทยอ่านได้ว่า “พระองค์ผู้ทรงพระราชทานสันติสุขและสันติภาพให้แก่สยามประเทศ” (1)

Auction Result for LOT NO:92:   Sold at THB 3800

more details

LOT NO: 93    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 69  Download Blank POST-BID
Diploma - Diploma dated Wednesday the 3rd day of waxing moon 6th month year CS 1248 corresponding to 5 May 1886 issued to a student of Saranrom School secondary class countersigned by 8 officers, housed in wooden frame size 39x49 cm. Minor fault. Inspection suggested. (1)
ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรลงวันพุธ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 ปีจุลศักราช 1248 ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 1886 ออกให้กับนักเรียนโรงเรียนสราญรมย์ ชั้นประโยคต้น ลงนามโดยเจ้าพนักงาน 8 ท่าน ใส่ในกรอบไม้ขนาด 39x49 ซม. มีตำหนิ ควรตรวจสอบ (1)

Auction Result for LOT NO:93:   Sold at THB 3600

more details

LOT NO: 94    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 555  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1888 Royal Command Rama V transfering the army officer in the Viceroy's palace to be lieutenant in Royal Army Department dated Tuesday the 5th day of waning moon the 2th month of year 1249 corresponding to 3 January 1888. Signed by King Rama V on Coat of Arms's design in colour and embossed on paper coated on cloth size 25x38 cm. Three stamps of Seal of Office. Three horizontal folded with hole in center folded. Fault at the bottom. Very rare and interesting. VF.(1)
2431 พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวย้ายข้าราชการฝ่ายพระราชวังบวร (วังหน้า) ไปเป็นข้าราชการทหารบก ลงวันที่ วันอังคาร แรม 5 ค่ำ เดือน 2 ปี จ.ศ. 1249 ตรงกับวันที่ 3 มกราคม 2431 มีพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “สยามินทร์” บนกระดาษหัวตราแผ่นดินพิมพ์สีและปั้มนูนบนกระดาษเคลือบบนผ้า ขนาด 25x38 ซม. พร้อมตราพระลัญจรต่างๆ สามตรา มีรอยพับตรงสามรอย รอยพับตรงกลางมีรูและด้านล่างมีตำหนิ น่าสนใจและหายากมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:94:   Sold at THB 20000

more details

LOT NO: 95    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1903 No. 15/1248 dated 29 September R.S. 122 on paper size 20x33 cm. bearing embossed H.M.'s seal (Khmer characters) printed in multi-colour to Chao Phraya Thewet Wongwiwat. Contents about dismantling Mukkawan Bridge, planting grass, etc. Signed by King Rama V. Triple folds. Very fine. Also included an envelope addressed to Chao Phraya Thewet Wongwiwat Director of Sanitary Department size 22x17 cm. Flip-flap bearing embossed H.M.'s seal (Khmer characters) printed in multi-colour. Both the Royal Command and envelope with 2 punching holes. VF.(2) 
พระราชหัตถเลขา - 2446 ที่ 15/1248 ลงวันที่ 29 กันยายน ร.ศ. 122 บนกระดาษขนาด 20x33 ซม. มีตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (อักษรขอม) พิมพ์หลากสี ปั้มนูน อยู่ด้านบน ถึงเจ้าพระยาเทเวศรวงษวิวัฒน์ เนื้อหาเกี่ยวกับรื้อสะพานมัฆวาน ปลูกหญ้า และอื่นๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย มีรอยพับ 3 รอย สภาพดีมาก มีซองจดหมายจ่าหน้าที่ถึง เจ้าพระยาเทเวศรวงษวิวัฒน์ ผู้บัญชาการ กรมศุขาภิบาล ขนาด 22x17 ซม. ฝาซองมีตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (อักษรขอม) พิมพ์หลากสี ปั้มนูน ตัวเอกสารและซองจดหมายถูกเจาะรู 2 รู VF.(2) 

Auction Result for LOT NO:95:   Sold at THB 20000

more details

LOT NO: 96    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1918 dated 22 April B.E. 2461 the 9th year of present reign on paper size 20x32 cm. bearing 3 H.M.'s seal and Garuda circular seal of 8 cm. diameter in Thai wording “Phra Bat Somdet Phra Ramathibodi Si Sinthra Maha Vajiravudh Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua” all in red. Content regarding appointed an office to be Perfect in Monthon Pattani . Two folded. One hole in the middle above but still good condition. Also 2 royal commands dated 8 Naovember B.E. 2463 and 30 November 2464 appointed same officer to be Lieutenant and Lieutenant Master in Scout Division. (3) 
พระบรมราชโองการ - 2461 ประกาศนียบัตร ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2461 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน ขนาด 18x25 ซม. หน้าแรกมีตราพระราชลัญจกรมหาราชโองการ พระราชลัญฉกรโอราพตองค์กลาง พระราชลัญฉกรจักรรถ และตราครุฑในวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. ล้อมรอบด้วยคำว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีแดง เนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ข้าราชการให้เป็นนายอำเภอในมณฑลปัตตานี มีรอยพับสองรอย ด้านบนมีรูแต่ยังอยู่ในสภาพดี นอกจากนี้ยังมีใบประกาศนียบัตรอีกสองใบลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 และ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 แต่งตั้งให้ข้าราชการคนเดิมเป็นนายหมวดตรี และนายหมวดโท ในกองเสือป่า ตามลำดับ สภาพไม่ดี (3) 

Auction Result for LOT NO:96:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 97    meaning
Starting: THB 5600   Approx: € 155  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1920 Certificate of Royal Award of King Rama VI bestowing the Royal Decorative Orders to one civilian the Member (5th Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand on 1 January B.E. 2462. Signed by King Rama VI. Paper size 25x38 cm. Two horizontal folds of which one reinforced by adhesive tape on right hand side. Fine. Cover included. F.(1+1)
2462 พระบรมราชโองการ - ประกาศนียบัตรของพระบาทสมเด็จมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏสยาม ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ แก่ข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระนามาภิไธย กระดาษขนาด 25x38 ซม. มีรอยพับ 2 รอย รอยหนึ่งทางด้านขวาปิดเทปไว้ สภาพดี มีซองด้วย F.(1+1)

Auction Result for LOT NO:97:   unsold

more details

LOT NO: 98    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Royal Command - Lot of 6 Royal commands of King Rama IX bestowing the Royal Decorative Order to one civilian gentlement the Member (Fifth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant on 5 December 1976 without signature of countersign, and to 4 civilian gentlemen and 1 civilian lady the Member (Fifth Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand on 5 December 1986. Signed by King Bhuhmibol Adulyadej and countersigned by General Prem Tinsulanonda Prime Ministers at the time except the . Paper size 25x39 cm. Fine but one with few insect holes. Very interesting. Inspection suggested. (6)
พระบรมราชโองการ - กลุ่มพระบรมราชโองการ 6 ใบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 5 แก่สุภาพบุรุษพลเรือนท่านเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2519 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ, และทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 5 แก่สุภาพบุรุษพลเรือน 4 ท่านและสุภาพสตรีพลเรือน 1 ท่าน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงทรงลงพระปรมาภิไธยและพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ กระดาษขนาด 25x39 ซม. สภาพดีแต่ใบหนึ่งมีรูแมลง น่าสนใจ ควรตรวจสอบ (6)

Auction Result for LOT NO:98:   Sold at THB 3300

more details

LOT NO: 99    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 138  Download Blank POST-BID
Royal Command” - 1926 dated 4 April B.E. 2469 the 2nd year of present reign on paper 2 pages size 20x32 cm. bearing H.M.'s seal (Khmer characters) and Garuda circular seal of 8 cm. diameter in Thai wording “King Prajadhipok” all in red. Content regarding appointed Phraya AmornRattansomboon to be Privy Councillor. One folded. Some faults but still good condition. F.(1) 
พระบรมราชโองการ” - 2469 ประกาศนียบัตรลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2469 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน บนกระดาษ 2 แผ่น ขนาด 20x32 ซม. หน้าแรกมีตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (อักษรขอม) และตราครุฑในวงกลมเส้ฯผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. ล้อมรอบด้วยคำว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราทั้งหมดพิมพ์ด้วยสีแดง เนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง พระยาอมรรัตนสมบูรณ์เป็นองคมนตรี มีรอยพับหนึ่งรอย มีตำหนิหลายที่แต่ยังอยู่ในสภาพดี F.(1) 

Auction Result for LOT NO:99:   Sold at THB 6200
Found 3136 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 6th-7th April 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price