รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 5 from total of 3136     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 5    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
Revenue - “Musician 8th Series” 1b. in block of 4 and 20b. in block of 6(3x2) and one single value. Both values error with misperforated. Values 1b. unmounted mint while values 20b. unused. Fine. Rare. F.(11)
อากรแสตมป์ - “เทวดาดีดพิณ ชุดที่ 8” ราคา 1บ. บล็อคสี่ และราคา 20บ. บล็อค 6(3x2) และดวงเดี่ยว ทั้งสองราคาตลกปรุรูเคลื่อน ราคา 1บ. ยังไม่ใช้ ส่วนราคา 20บ. ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว สภาพดี หายาก F.(11)

Auction Result for LOT NO:5:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 5 from total of 3136    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 6th-7th April 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price