รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 11 from total of 3136     Previous Item | Next Item

Donwload more pictures of this item in zip file
ดาวน์โหลดภาพของรายการนี้เพิ่มเติม เป็น zip ไฟล์back to listing


LOT NO: 11    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 2 documents included 1. “Inquiry and Land Marking” affixed with Court Fee 1st Issue 5Baht on10Baht bi-colour and others totally 8.06Baht, and 2. “Giving Land Contract” affixed Charity for Health & Education Issue 5b. And 2500th Anniversary of Buddhism Issue 5st. in block of 10 and 50st.x4 totally 7.50Baht. Upper left corner missing. Inspection suggested. F.(2)
เอกสาร - กลุ่มเอกสาร 2 ใบ ประกอบด้วย 1. “ใบไต่สวนและหมายเขตร์ที่ดิน” ผนึกแสตมป์ฤชากร ชุดแรก ราคา 5บาท บน10บาท สองสี และอื่นๆ รวม 8.06 บาท, และ 2. “หนังสือสัญญาให้ที่ดิน” ผนึกแสตมป์ชุดบำรุงการกุศลสาธารณะและการศึกษา 5 บาท และชุด 25 พุทธศตวรรษ ราคา 5สต. บล็อคสิบ และราคา 50สต.x4 ดวง รวม 7.50 บาท มุมบนด้านซ้ายขาดแหว่งหายไป ควรตรวจสอบ F.(2)

Donwload more pictures of this item in zip file
ดาวน์โหลดภาพของรายการนี้เพิ่มเติม เป็น zip ไฟล์Auction Result for LOT NO:11:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 11 from total of 3136    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 6th-7th April 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price