รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 46 from total of 3136     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 45    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Map - Lot of 2 Map of Ayuthaya-Prachinburi printed in 1931 by the Royal Survey Department sealed by rubberstamp of Royal Survey Department in red ink. First map cut into 12 pieces of size 13x32 cm. and glued on cloth making size of 32x67 cm. Second map cut into 4 different sizes of 7x10 cm.x4, 12x10 cm.x18, 7x8 cm.x8 and 12x8 cm.x36 totally 66 pieces and glued on cloth making size of 126x96 cm. Both map show railroad, telegraph line, road, stream, rice field, etc. Good condition but numerous spot of stain. F.(2)
แผนที่ - กลุ่มแผนที่อยุธยา-ปราจีนบุรี 2 แผ่น พิมพ์ในปี 2474 โดยกรมทหารแผนที่ทหารบก ประทับตรายางกรมแผนที่ด้วยหมึกแดง แผนที่แผ่นแรกตัดออกเป็นขนาด 13x32 ซม. จำนวน 12 ชิ้น และปิดบนผ้าขนาด 32x67 ซม. แผนที่แผ่นที่สองตัดแบ่งเป็น 4 ขนาด ได้แก่ 7x10 ซม.x4 ชิ้น, 12x10 ซม.x18 ชิ้น, 7x8 ซม.x8ชิ้น และ 12x8 ซม.x36 ชิ้น รวมทั้งหมด 66 ชิ้นแล้วปิดบนผ้าขนาด 126x96 ซม. แผนที่ทั้งสองแผ่นพกพาง่ายและพับเก็บง่าย แผ่นที่แสดง ทางรถไฟ สายโทรเลข ถนน ลำน้ำ นา เป็นต้น ภาพดีมากแต่ด้านหลังมีจุดสนิมมากมาย F.(2)

Auction Result for LOT NO:45:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 46 from total of 3136    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 6th-7th April 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price