รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 22 from total of 3136     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 22    meaning Starting: THB 1500   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 6 books included 1. 1953 “Thai National Chronicles” by Phra Borrihanrthemthanee; 2. 1963 “The Important Persons in Thailand” by Sanguan Unkong; 3. 1971 “Thailand Land of the Free” by James Basche; 4. “The Directory for bangkok and Siam 1928”; 5. “The Directory for bangkok and Siam 1930”; and 6. “The Siam Directory 1947”. All hardbound covers, size 14x19 cm. - 19.5x27 cm. First two books in Thai text. One with insect holes. Inspectionsuggested. (6)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 6 เล่ม ประกอบด้วย included 1. 2496 พงศาวดารชาติไทย” โดยพระบริหารเทพธานี; 2. 2506 “ประมวลบุคคลสำคัญของชาติไทย” โดยสงวน อั้นคง; 3. 1971 “Thailand Land of the Free” by James Basche; 4. “The Directory for bangkok and Siam 1928”; 5. “The Directory for bangkok and Siam 1930”; และ 6. “The Siam Directory 1947” ปกแข็งทั้งหมด ขนาด 14x19 ซม. - 19.5x27 ซม. สองเล่มแรกเป็นภาษาไทย เล่มหนึ่งมีรูแมลง ควรตรวจสอบ (6)

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 3000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 22 from total of 3136    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 6th-7th April 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price