รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 4 from total of 3134     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 4    meaning Starting: THB 35000   Approx: € 972  Download Blank POST-BID
Revenue - 1943-45 “Saharat Thai Derm - Chiang Tung” horizontal pair of 1b. blue unused, locally printed quality on gum paper, key value of the 4 issued values thus extremely rare. F.(2) Note: In May 1942 Thai annexed part of Burma(British control) Chiang Tung and Pan to be part of Saharat Thai Derm 1942-1946, after WWII the territory was returned to Burma with British rule. No postage stamps were issued. 4 values of Revenue was issued 5st., 10st., 25st. & 1b..
อากรแสตมป์ - 2486-88 “สหรัถไทยเดิม - เชียงตุง” ราคา 1บ. ดวงคู่แนวนอน สีน้ำเงิน ยังไม่ใช้ พิมพ์บนกระดาษกาว ในประเทศ เป็นชนิดราคาที่หายากที่สุดของชุด หายาก F(2) หมายเหตุ: ในเดือนพฤษภาคม ปี 2485 ไทยได้ยึดครองส่วนหนึ่งของพม่าที่อังกฤษปกครองอยู่ คือ เมืองเชียงตุง และ เมืองพาน ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ สหรัถไทยเดิม เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ดินแดนนี้ได้คืนกลับไปให้อังกฤษ 22 กันยายน 2488 ไม่มีการออกตราไปรษณียากร ออกแต่อากรแสตมป์ ชนิดราคา 5สต. 10สต. 25สต. และ 1บาท เท่านั้น


เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 4 from total of 3134    Previous Item | Next Item

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction 6th-7th April 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price