รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 41 from total of 3136     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 40    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 27  Download Blank POST-BID
Journal - Collection of Journal of Siam Society period 1943-1988 total 38 volumes and 1 piblication titled 1970 “In Memoriam Phya Anuman Rajadhon” edited by Tej Bunnag & M. S Mithies. Early volumes aging but still in good condition and contents intact. (39) Ex. Mrs. Bonnie Davis Estate.
วารสาร - กลุ่มวารสารของสยามสมาคมช่วงปี 1943-1988 จำนวน 38 เล่ม และหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสยามสมาคมอีก 1 เล่ม คือ “In Memoriam Phya Anuman Rajadhon” ปี 1970 โดย Tej Bunnag & M. S Mithies วารสารรุ่นเก่ากระดาษเหลืองแต่อยู่ในสภาพดี เนื้อหาสมบูรณ์ (39) Ex. Mrs. Bonnie Davis Estate.

Auction Result for LOT NO:40:   Sold at THB 4300

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 41 from total of 3136    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 6th-7th April 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price