รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 99 from total of 3136     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 98    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 83  Download Blank POST-BID
Royal Command - Lot of 6 Royal commands of King Rama IX bestowing the Royal Decorative Order to one civilian gentlement the Member (Fifth Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant on 5 December 1976 without signature of countersign, and to 4 civilian gentlemen and 1 civilian lady the Member (Fifth Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand on 5 December 1986. Signed by King Bhuhmibol Adulyadej and countersigned by General Prem Tinsulanonda Prime Ministers at the time except the . Paper size 25x39 cm. Fine but one with few insect holes. Very interesting. Inspection suggested. (6)
พระบรมราชโองการ - กลุ่มพระบรมราชโองการ 6 ใบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 5 แก่สุภาพบุรุษพลเรือนท่านเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2519 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ, และทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 5 แก่สุภาพบุรุษพลเรือน 4 ท่านและสุภาพสตรีพลเรือน 1 ท่าน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงทรงลงพระปรมาภิไธยและพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ กระดาษขนาด 25x39 ซม. สภาพดีแต่ใบหนึ่งมีรูแมลง น่าสนใจ ควรตรวจสอบ (6)

Auction Result for LOT NO:98:   Sold at THB 3300

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 99 from total of 3136    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 6th-7th April 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price