รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 8 from total of 3136     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 8    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 277  Download Blank POST-BID
Document - “Foreign Court” affixed with “Long Green Court Fee 1st Issue” mono-colour 40b. and “Erawan” 10b. And pair of 4b. Totally 58 Baht tied by “Department of Land Registration, Ministry of Agriculture” rubbberstamp in red ink dated 10.12.26. Upper left corner missing and fault at lower right corner. Rare. Inspection suggested. F.(1)
เอกสาร - “ศาลต่างประเทศ” ผนึกแสตมป์ฤชากรชุดแรก สีเดียว 40บ. และ “ชุดเอราวัณ” 10บ. และ 4บ. คู่หนึ่ง รวม 58 บาท ประทับด้วยตรายาง “กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตร” ด้วยหมึกสีแดง วันที่ 10.12.26 มุมบนด้านซ้ายขาดแหว่งและมุมล่างด้านขวามีตำหนิ หายาก ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:8:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 8 from total of 3136    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 6th-7th April 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price