รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 20 from total of 3136     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 20    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 55  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 4 books published on the auspicious occasion of 84th Birthday of H.R.H. Princess Galyani Vadhana titled “In the Heart” and “A Noble Heart, set of 3 books”. Also 2 books titled “Delightful Bangkok … an Inspiration from our Beloved King” and “The King of Thailand in World Focus” by Foreign Correspondents' Club of Thailand. Mostly hardbound cover and in Thai text, size 21x19 cm. - 26x30 cm. Very interesting. (6)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 4 เล่ม เนื่องในวโรกาสฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ชื่อ “สถิต ณ ดวงใจ” และ “ด้วยดวงหฤทัย, ชุด 3 เล่ม” และหนังสืออีก 2 เล่ม ชื่อ “ทรงเป็นแรงบันดาลใจ” และ “The King of Thailand in World Focus” โดย Foreign Correspondents' Club of Thailand ส่วนใหญ่ปกแข็งแลบเป็นภาษาไทย ขนาด 21x19 ซม. - 26x30 ซม. น่าสนใจ (6)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 2500

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 20 from total of 3136    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 6th-7th April 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price