รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 36.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 94 from total of 3136     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 93    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 69  Download Blank POST-BID
Diploma - Diploma dated Wednesday the 3rd day of waxing moon 6th month year CS 1248 corresponding to 5 May 1886 issued to a student of Saranrom School secondary class countersigned by 8 officers, housed in wooden frame size 39x49 cm. Minor fault. Inspection suggested. (1)
ประกาศนียบัตร - ประกาศนียบัตรลงวันพุธ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 ปีจุลศักราช 1248 ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 1886 ออกให้กับนักเรียนโรงเรียนสราญรมย์ ชั้นประโยคต้น ลงนามโดยเจ้าพนักงาน 8 ท่าน ใส่ในกรอบไม้ขนาด 39x49 ซม. มีตำหนิ ควรตรวจสอบ (1)

Auction Result for LOT NO:93:   Sold at THB 3600

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 94 from total of 3136    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 6th-7th April 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price